• Richtlijnen adverteren outdoor LED reclamemast

Richtlijnen adverteren outdoor LED reclamemast A18

Ga je zelf aan de slag met het ontwerpen van een advertentie voor op de outdoor LED reclamemast? Dan zijn er een aantal richtlijnen, opgesteld door de Nederlandse overheid en de Nederlandse Reclame Code, die je in acht dient te nemen.

Richtlijnen vanuit de Nederlandse overheid

De onderstaande richtlijnen zijn vanuit de Nederlandse overheid opgesteld om misleiding, afleiding of overstraling te voorkomen.
De advertentie:

 • is beperkt tot een boodschap ten dienste van het wegverkeer;
 • mag zowel overdag als ‘s avonds (bij duisternis) niet hinderlijk of misleidend zijn voor het wegverkeer;
 • dient in één oogopslag herkenbaar en leesbaar te zijn;
 • mag geen bewegende of knipperende beelden bevatten’
 • mag geen kleuren en vormen bevatten die verwarring met ander wegmeubilair zou kunnen veroorzaken.

Richtlijnen vanuit de Nederlandse Reclame Code

De onderstaande richtlijnen zijn vanuit de Nederlandse Reclame Code opgesteld.
De advertentie:

 • moet in overeenstemming zijn met de wet, waarheid, goede smaak en fatsoen;
 • mag niet strijdig zijn met algemeen belang, openbare orde of de goede zeden;
 • mag niet nodeloos kwetsend zijn;
 • mag geen bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid;
 • mag niet (zonder rechtvaardiging) appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.

Aanvullende richtlijnen

Van de onderstaande richtlijnen wordt aanbevolen om ze in acht te nemen.
Laat weggebruikers geen advertenties zien die:

 • sterke negatieve emoties oproepen;
 • oproept tot/inhoud toont die aanzet tot een rijtaakafleidende actie van de weggebruiker (bijvoorbeeld oproepen tot afstemmen radiozender of telefoonnummer tonen die moet worden onthouden);
 • nieuwsitems toont (bijvoorbeeld dat er een ramp, aanslag of iets dergelijks is gebeurd);
 • complexe inhoud laat zien, zoals raadsels en vragen.

Bekijk aanleverspecificaties